• Розміщення вивісок і зовнішньої реклами є одним з найефективніших способів повідомити потенційного покупця/клієнта про Ваші товари чи послуги. Проте з розміщенням таких рекламних засобів досить часто виникає проблема, яка полягає в отримання дозволу на їхнє розміщення. Дане явище пояснюється тим, що в Києві немає єдиного прийнятого нормативного акту, який би встановлював виключні вимоги до рекламних засобів, які розміщуються в межах його територій.

  Основним нормативним актом, який регулює базові положення щодо розміщення реклами є Закон України «Про рекламу». Крім даного закону порядок розміщення реклами в Києві регулюють ще і ряд інших нормативних актів: розпорядження КМДА №565 «Про порядок розміщення інформаційних вивісок», «Типові правила розміщення зовнішньої реклами» та «Концепція розвитку зовнішньої реклами в місті Києві». Проблемним моментом є те, що дані нормативні акти не відповідають, а в деяких місцях і явно суперечать, один одному.

  Найперше на що необхідно звернути увагу, так це на правила розміщення вивісок, як основного способу інформування споживача. Для розміщення вивіски не потрібно отримувати дозволів від контролюючих органів. Проте виникає питання що ж являється вивіскою. Закон України «Про рекламу» розмежовує вивіску і зовнішню рекламу (для якої, в свою чергу, потрібно отримання спеціальних дозволів) тільки за характером розміщеної на ній інформації.

  Так згідно даного закону вивіскою вважається інформаційна табличка:

  • на якій міститься найменування особи;
  • знак товарів чи послуг, що належать цій особі;
  • інформація про вид діяльності особи;
  • інформація про час роботи.

  Також досить суттєвим є і місце розміщення даної інформаційної таблички. Так для того щоб її визнати вивіскою, а не зовнішньою рекламою, вона повинна бути:

  • розміщена на внутрішній поверхні власного чи наданого у користування особі приміщення;
  • на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху;
  • на поверсі де знаходиться власне чи надане в житло приміщення;
  • біля входу в таке приміщення.

  Тобто існує тільки два критерії розмежування: розміщення і зміст інформації. Проте на практиці існують ряд проблем з розміщенням вивіски. Так що стосується розміру такої інформаційної таблички, так в різних нормативних актах існують різні вимоги до площі такого рекламного засобу. Згідно з розпорядженням КМДА No565 вивіска більша 2 квадратних метрів є зовнішньою рекламою. Дещо інший підхід застосовано у Типових правилах розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою КМУ від 29.12.2003 No2067. У травні 2012 р. в п. 48 Типових правил були внесені зміни, які визначили, що площа вивісок та табличок поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів. Але в цих правилах не зазначається, що вивіски та таблички площею більше 3 квадратних метрів є зовнішньою рекламою.

  Тобто розмір інформаційної вивіски конкретно не вказаний (від 2м2 до 3м2), що дозволяє контролюючим органам трактувати на власне бажання дані норми і дозволяє останнім відмовляти у погодженні паспорту на таку вивіску виключно з формальних причин.

  Що ж стосується процедури оформлення такого паспорту, то вона є досить складною і довготривалою. Так для отримання паспорту інформаційної вивіски дана вивіска повинна відповідати всім вимогам зазначеним вище. Для отримання паспорту необхідно подати наступні документи:

  • чіткий кольоровий знімок місця, на якому планується розміщення інформаційної вивіски (2 екз. розміром 10×15);
  • чіткий кольоровий комп’ютерний макет з прив’язкою інформаційної вивіски до припустимого місця її розміщення (2 екз. розміром 10×15);
  • ескіз інформаційної вивіски (2 екземпляри);
  • конструктивне рішення, завірене підписом і печаткою розробника, яке містить інформацію про основні габаритні розміри, вузли кріплення, застосовані матеріали, підключення до інженерних мереж, інші технічні характеристики та дотримання встановлених нормативних вимог (формату А4 — 2 прим.), разом із ліцензією, що підтверджує право останнього надавати послуги (роботи) щодо будівельного проектування та конструювання);
  • копія паспорту фізичної особи або копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи — підприємця;
  • копія документа про право власності (користування) на нежитлове приміщення (будівлю, споруду), де планується розмістити інформаційну вивіску;
  • письмова згода власника (уповноваженого ним органу) будівлі (споруди) на розміщення інформаційної вивіски;
  • нотаріально завірена копія свідоцтва про реєстрацію знаку для товарів і послуг, а якщо знак для товарів і послуг належить іншій особі,— завірену у встановленому порядку копію ліцензійного договору (у разі коли інформаційна вивіска містить знаки для товарів і послуг, що належать іншій особі);
  • копія свідоцтва про взяття на облік платника податку;
  • копія довідки з ЄДРПОУ.

  Що ж стосується зовнішньої реклами, то для розміщення такої необхідно отримання дозволу від Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради. Для отримання такого дозволу до зазначеного дозвільного органу подається заява до якої додається:

  • кольоровий знімок місця розташування РЗ;
  • кольоровий комп’ютерний макет з прив’язкою розташування РЗ;
  • ескіз;
  • конструктивне рішення РЗ завірене розробником разом з ліцензією, що підтверджує право останнього надавати дані послуги;
  • ситуаційна схема припустимого місця розташування РЗ;
  • копія Свідоцтва про взяття на облік ;
  • копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств, організацій та установ.

  Проектна документація рекламного засобу має відповідати ДСТУ, ДБН та іншим нормативним документам і зокрема містити:

  • опис рекламного засобу із зазначенням маси та способів його кріплення;
  • назву матеріалів, з яких виготовлено рекламний засіб;
  • основні розрахунки на навантаження (снігове, вітрове тощо);
  • умови антикорозійного захисту відповідно до ДСТУ, ДБН;
  • рекомендації щодо експлуатації (з періодичністю обстеження РЗ);
  • контрольний розрахунок несучої здатності конструкції;
  • габаритні розміри рекламного засобу та фундаменту.

  Після подання заяви Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради встановлює пріоритет на розміщення зовнішньої реклами і у випадку, якщо не буде інших заявників на дане місце то надається дозвіл на розміщення даного рекламного засобу. Строк дії дозволу становить 5 років, якщо менше не вказано в самій заяві про надання дозволу.

  Отримання даного дозволу є повністю безкоштовним. Плата стягується виключно на договірних засадах за користування місцем розміщення рекламного засобу. Якщо це фасад комунального будинку то додатково необхідно укласти договір з балансоутримувачем споруди про користування місцем для реклами. Суми платежів, в такому випадку, встановлюються за домовленістю сторін.

  Також досить проблемним залишається питання відповідальності за порушення вимог розміщення вивісок і зовнішньої реклами. Так законом передбачена адміністративна відповідальність за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів. Такі порушення тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто штрафні санкції для фізичних осіб становлять від 340 до 1360 гривень, для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців від 850 до 1700 гривень.

  Дані санкції є досить незначними порівняно з вартістю самого рекламного засобу. От якраз з конфіскацією після демонтажу і спостерігається найбільше зловживань з боку комунальників.

  Так стаття 152 КУпАП, яка містить вищезазначені санкції не передбачає конфіскації, як виду стягнень. На практиці ж виявляється ситуація коли після демонтажу у всіх випадках відбувається конфіскація рекламних засобів.

  Також зловживання полягає у випадку демонтажу і конфіскації вивісок та інформаційних табличок, хоча КУпАП не передбачає відповідальності за порушення норм при їх розміщенні. Також під час демонтажу досить часто порушуються процесуальні норми, так як протокол складається на місці, без розгляду уповноваженими органами і одразу особа притягається до відповідальності без можливості оскарження.

  Після демонтажу і конфіскації рекламних засобів, для повернення власнику його майна, КП «Київреклама» вимагає оплатити вартість демонтажу і вартість зберігання рекламного засобу на майданчику у м. Києві. Суми таких виплат можуть в рази перевищувати штрафні санкції, передбачені в КУпАп. Демонтаж відбувається із залученням кранів-підйомників, а їх вартість у калькуляції може бути завищена від реальної ринкової. Для прикладу компенсація за демонтаж звичайної вивіски розміром 1*3 метра, з висоти 3 метра може коштувати її власнику близько 2000 грн..

  Тому задля уникнення зайвих витрат у вигляді штрафів, накладення необґрунтованих стягнень, втрати або пошкодження Ваших рекламних вивісок, з метою економії особистого часу пропонуємо звернутись до кваліфікованих спеціалістів у сфері отримання дозволів на вивіски та зовнішню рекламу.