• Фінансова прірва – найглибша з усіх прірв:

  у неї можна падати все життя

  (І. Ільф та Є. Петров)

   

  На що можуть розраховувати люди, які взяли кредит в банку і через зміну курсу національної валюти вже не спроможні сплатити суму заборгованості, нараховану кредитором? На сьогодні, одним з найболючіших питань для фізичних осіб боржників є погашення проблемних валютних іпотечних кредитів. Тільки за приблизними підрахунками в українських банках їх нараховується близько 20 тис. на суму 50 млрд грн. І це без урахування збанкрутілих банків. Є й безліч інших ситуацій, які призвели до непосильного фінансового тягаря, якому на перший погляд немає вирішення.

  Разом з тим, вихід із складних заборгованостей можна знайти. Тож, якщо Ви є боржником і це не:

  – відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, ушкодженням здоров’я або смертю;

  – сплата аліментів;

  – виконання немайнових вимог що покладені на конкретну особу, то Вам допоможе кваліфікований адвокат в Києві, який зможе надати фахову консультацію щодо банкротства фізичної особи.

  21.10.2019 р. був введений в дію Кодекс України з процедур банкрутства, який набув чинності 21.04.2019 р. (далі — Кодекс). Цей Кодекс — перший комплексний документ, покликаний врегулювати всі процедурні питання банкрутства. До набрання чинності Кодексом відновити свою платоспроможність або бути визнаним банкрутом могли тільки юридичні особи та фізичні особи-підприємці.

  Якщо раніше Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачав можливість банкрутства фізичних осіб за боргами, які виникли внаслідок підприємницької діяльності, тобто фізичних осіб-підприємців, то після набрання чинності новим кодексом можливе банкрутство фізичної особи без такого статусу. Тобто усі борги у тому числі – отриманні гроші за розписками, швидкі онлайн позики та заборгованості по комунальним платежам входять у список боргів, що можуть бути списані судом.

  Особливістю цієї процедури є те, що провадження у справі про неплатоспроможність боржника-фізичної особи може бути відкрите за заявою самого боржника та розглядатиметься судом за місцем прописки.

   

  Отже, маже бути наявна одна з обставин, що є умовою для звернення до суду з метою банкротства, а саме:

  • розмір боргів перед кредиторами становить не менше ніж 30 мінімальних заробітних плат. Станом на вересень 2020 року це 150 тис. грн. Необов’язковим є безспірність цих вимог у розумінні юридичної конструкції терміну «безспірність». Існування вимог кредитора та їх визнання боржником може підтверджуватися наприклад актом звірки грошових вимог чи листуванням;
  • боржник припинив погашення кредитів чи здійснення інших платежів у розмірі більше ніж 50% місячних платежів за кожним з кредитних або інших зобов’язань впродовж 2‑х місяців.
  • у виконавчому провадженні була винесена постанова про відсутність майна фізичної особи, на яке може бути звернуте стягнення. На практиці така постанова виглядає як закінчення виконавчого провадження з підставі відсутності майна яке може бути продане в рахунок боргів;
  • інші обставини, які можуть свідчити про неплатоспроможність. Тут варто наголосити на можливій суб’єктивній оцінці таких обставин судом, яка дає підстави припускати, що умови відкриття провадження, передбачені в кодексі, не є вичерпними;

  Приписи законодавства не встановлюють обов’язкову наявність усіх вище перелічених підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство фізичної особи. Тому наявність однієї із підстав є достатньою для відкриття провадження у справі про банкрутство фізичної особи. Крім того, законом не визначено конкретні підстави через які у фізичної особи утворились борги. Так, це може бути банківський кредит, позика (розписка) між фізичними особами, податковий борг, комунальний борг, борги з оренди майна тощо.

  При кожній з підстав боржник подає декларацію про майновий стан за останні 3 роки, що передували поданню заяви в суд. Такі декларації повинні містити інформацію не лише щодо майна боржника, але й щодо майна, доходів та витрат членів його родини, які перевищують суму у розмірі 150 тис. грн.. Як адвокати з досвідом з питань банкрутства радимо звернути увагу на заповнення декларації. Адже на практиці відомі випадки подання не достовірних даних, що було наслідком відмови судом у позитивному вирішенні питання банкрутства.

   

  Ініціювати банкрутство може виключно боржник – фізична особа. На практиці до наших адвокатів в Києві звертаються фізичні особи, які мають значні борги перед комунальними службами, іншими фізичними чи юридичними особами або мають банківський валютний кредит із простроченням повернення боргу, який у кілька разів перевищує розмір застави. Інших ліквідних активів, таких як земельна ділянка, квартира, гараж, автомобіль, дача, у позичальника немає. Або вартість цього майна в рази менша від нарахованих боргів. Щодо позичальника-боржника відкрите виконавче провадження, виданий виконавчий документ, кредитор надалі нараховує відсотки або застосував штрафні санкції. Судовий спір стосовно незаконності вимог кредитора, як правило, в таких випадках немає судової перспективи. Лише за таких обставин кваліфікований адвокат радить позичальнику-боржнику звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, адже завжди має бути економічна доцільність.

  Варто зазначити, що закон містить низку обмежень щодо майна боржника, завдяки якому можна погасити його борги. До складу ліквідаційної маси не включається: житло, яке є єдиним місцем проживання сім’ї боржника (квартира не більше ніж 60 м2 або житловою площею не більше ніж 13,65 м2 на кожного члена сім’ї боржника чи житловий будинок не більше ніж 120 м2) та не є предметом забезпечення, а також інше майно боржника, на яке не може бути звернене стягнення; кошти, які перебувають на рахунках у пенсійних фондах та фондах соціального страхування. Суд може виключити зі складу ліквідаційної маси майно боржника, на яке може бути звернене стягнення, але воно є необхідним для задоволення нагальних потреб боржника або членів його сім’ї, а також речі, вартістю не більше ніж 50 тис. грн., які є неліквідними або дохід від реалізації яких істотно не вплине на задоволення вимог кредиторів. При цьому з ліквідаційної маси не можна виключити вищевказане майно загальною вартістю понад 150 тис. грн.

   

  Отже, як це працює? Фізична особа звертається за правовою допомогою з питань банкрутства. В ході проведення здійснюється аналіз ситуацію боржника, у тому числі з’ясовуються актуальний розмір майнових претензій кредиторів, наявне майно боржника та надається перелік документів для ведення справи у суді. Як зазначено вище, ініціювати банкротство може тільки сама особа, звісно тут необхідна буде допомога досвідченого юриста, який допоможе скласти відповідну заяву та долучити до неї значний обсяг доказів. До заяви обов’язково додаються квитанція авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією за 3 місяці виконання повноважень.

  Розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень керуючого реструктуризацією становить 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожен місяць виконання арбітражним керуючим повноважень (тобто, на 2020-й рік розмір авансування становитиме 31 530 грн.). Особливо звертаємо увагу, що судовий збір за подання даної заяви не сплачується.

  Після відкриття провадження у справі, суд призначає арбітражного керуючого випадковим автоматичним відбором. У боржника є 120 днів, впродовж яких діє мораторій на виплату боргів. Мораторій не поширюється на зобов’язання виплачувати аліменти.

  Кредитори за 30 днів мають подати всі свої вимоги до боржника.

  Упродовж відведених боржнику 120 днів, коли діє мораторій на виплату боргів, він разом із арбітражним керуючим зобов’язаний розробити план реструктуризації, узгодити його з кредиторами та подати до суду.

  План також містить умови прощення, списання та розстрочки боргів. Наприклад, податковий борг, старший за три роки, списується. А заборгованість з виплати аліментів, ЄСВ та відшкодування шкоди життю та здоров’ю третіх осіб реструктуризації не підлягає. План розстрочки затверджується на 5 років. Але якщо реструктурується кредит на житло, — на 10 років. На певних умовах строк може бути продовжено.

  Керуючий реструктуризацією здійснює наступні заходи в процедурі реструктуризації боргів боржника: направляє запити до боржника та компетентних органів для отримання документів з метою перевірки декларації боржника, проводить збори кредиторів та приймає рішення щодо звернення до господарського суду з клопотанням про визнання фізичної особи  банкрутом і погашення боргів боржника. Таким чином, якщо план реструктуризації не виконується або кредитори не погодили його, або він не затверджений судом – фізична особа стає банкрутом. Господарський суд при постановленні ухвали про завершення процедури погашення боргів боржника та закриття провадження у справі про неплатоспроможність ухвалює рішення про звільнення боржника – фізичної особи від боргів. Отже, фізична особа отримує вирішення питання (реструктуризація, списання) боргів виключно в законній площині за допомогою суду та арбітражного керуючого.

   

  Часто нам ставлять питання чи пов’язане банкрутство з забороною виїзду за кордон. Одразу ж зазначимо, що обмеження боржника у праві виїзду за кордон – це захід, який застосовується у виконавчому провадженні, для тих же, кого вже визнано банкрутом, такого обмеження не передбачено. Проте, законодавство встановлює певні обмеження щодо особи, яка визнана банкрутом. Зокрема, протягом п’яти років після визнання фізичної особи банкрутом:

  –  не може бути відкрито провадження у справі про неплатоспроможність за її заявою, крім випадку, якщо боржник погасив усі борги в повному обсязі;

  – така особа зобов’язана перед укладенням договорів позики, кредитних договорів, договорів поруки чи договорів застави письмово повідомляти про факт своєї неплатоспроможності інші сторони таких договорів. При цьому, фахівці звертають увагу на те, що не визначена ані відповідальність за не повідомлення про факт неплатоспроможності, ані наслідки такого не повідомлення (чи можливо буде розірвати договір/визнати його недійсним тощо).

  Протягом трьох років після визнання фізичної особи банкрутом вона не може вважатися такою, що має бездоганну ділову репутацію (може стати важливим при намірі особи зайняти певні посади). Такий боржник однозначно потрапляє в кредитний реєстр, який адмініструє НБУ та не варто сподіватися на отримання не забезпечених кредитів у майбутньому.

  На перший погляд, процедура банкрутства є досить простою, оскільки на думку пересічних громадян, можна позичити гроші, не віддавати їх за допомогою механізмів банкрутства, написавши заяву в суд. Однак це не так, в українських реаліях банкрутство фізичної особи досить непроста та заформалізована процедура.  Наразі немає сталої судової практики, процес може стати затяжним у часі у випадку не залучення адвоката. Дана процедура дійсно економічно приваблива для тих боржників, у яких сума боргу є значно більшою ніж витрати на адвоката та арбітражного керуючого.