Slider

Практика цивільних справ

  1. Cправи про визнання права власності в порядку спадкування
  2. Cтягнення коштів по боргових документах, розписках
  3. Cпори про встановлення порядку та користування житлом
  4. Cпори про примусове вселення або виселення
  5. Cправи про встановлення сервітуту щодо нерухомого майна
  6. Трудові спори про поновлення на роботі
  7. Справи про захист прав споживачів
  8. Захист честі, гідності та ділової репутації

Стягнення коштів розписка

Розписка, як борговий документ, за умови дотримання обов’язкових реквізитів є гарантованою підставою отримати судове рішення про стягнення коштів з боржника. Важливо правильно розрахувати усі збитки, штрафні санкції за невиконанням грошового зобов’язання. Люди часто помилково вважають, що надана розписка без присутності свідків є недійсною. Адвокат у питанні повернення боргу врахує валюту наданої позики з метою правильно розрахунку штрафних санкцій. Законодавством встановлений загальний строк позовної давності у 3 роки для вимог про повернення боргу та усічений строк щодо нарахування штрафних санкцій. При зверненні за кваліфікованою допомогою адвоката у майбутній судовій цивільній справі про стягнення боргу по розписці, пропонуємо компенсувати не тільки збитки та штрафні санкції, а і понесені клієнтом судові витрати. За умови правильного розрахунку та доказово підтвердження загальної суми вимоги про повернення боргу, що може бути більше удвічі ніж сам борг, опонент прийме рішення повернути борг та укласти мирову угоду.

Адвокат по спадковим справам

До адвоката у сфері спадкових справ найчастіше звертаються з питаннями визнання права власності на спадщину, поновлення строку для прийняття спадщини та оскарження складених заповітів. Поважними причинами пропуску строку для прийняття спадщини вважаються причини пов’язані з об’єктивними, непереборними і істотними труднощами для вчинення дій щодо звернення до нотаріуса. Адвокат при вирішенні спадкових справ допоможе у ситуації коли оригінали документів необхідні для оформлення свідоцтва про право на спадщину знаходяться у інших спадкоємців, які в свою чергу умисно їх не надають нотаріусу. При зверненні до суду з вимогами про визнання заповіту недійсним можуть бути застосовані як формальні підстави (порушення секретарем сільської ради складання тексту заповіте, не внесення в реєстр, порушення таємниці посвідчення тощо) так і підстави не перевірки дієздатності спадкодавця (душевна хвороба, не усвідомлення значення своїх дій, вживання сильних лікарських наркотичних препаратів тощо).

Послуги адвоката по житловим спорам – житлові спори

В спорах щодо житла, трапляються повсякденні ситуації, коли спадкоємці отримали частки у спадковому майні, але згоди про спільне їх користування не досягли. Один із співвласників може одноосібно користуватися житлом або ж здавати його в найм, інші не отримують жодної вигоди від такої ситуації. На практиці дане питання вирішується позовами про усунення перешкод у користуванні власністю, за будівельно-технічної можливості про виділ частки внатурі. Якщо інша частка співвласника малозначимо, можливо ставити питання про компенсацію її вартості та обертання частки на свою користь. Для підприємців є звичайною практикою встановлення сервітутів відносно нерухомого комерційного майна. Закон дає можливість цивілізованого варіанту вирішення питання спільного користування коридорами, спільних мереж комунікацій, окремих технічних приміщень. У питаннях про зняття особи з реєстраційного обліку (прописки), у зв’язку із фактичним не проживанням у житлі, обов’язковою умовою є складання відповідних актів. Форма та зміст актів не врегульовані, а не своєчасне звернення за послугами адвоката може значно затягти вирішення справи у часі.

Захист честі та гідності

У зв’язку із розвитком засобів комунікацій в інтернеті (Facebook, YouTube тощо), медіа-простору – стають частішими питання захисту честі та гідності. З практики знаємо, як в грошовому еквіваленті оцінити завдані діловій репутації та людській гідності збитки. А найголовніше як діяти та до кого пред’являти вимоги – чи то до особи, що випустила інформацію (власник веб-сайту), чи до її автора. Важливо знати те, що негативна інформація, поширена про особу,  вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе  протилежного (презумпція добропорядності). Тобто не людина має «відбілювати» свою честь, а особа доводити, що така людина порушила закон, принципи моралі, веде аморальну чи неетичну поведінку.

Трудові спори та поновлення на роботі

Особливістю трудових спорів вважаємо правильне розмежування трудових відносин від цивільно-правових та корпоративних. Адже керівника (директора) підприємства може бути звільнено в порядку Кодексу законів про працю або відкликано засновниками (учасниками) юридичної особи. З урахуванням неоднозначності критеріїв здійснення люстрації, на виконання закону про очищення влади та допущення міністерствами та відомствами явних порушень, робимо акцент на можливість з’явлення вимог про поновлення на посаді та компенсації заробітку за час вимушеного прогулу. Питання поновлення на роботі незаконно звільненого працівника в основному стосується випадків проходження державної або публічної служби.