Slider

Договірна практика

  1. Проведення перемовин та погоджень умов договорів
  2. Складання повних юридичних висновків
  3. Розроблення шлюбних контрактів
  4. Розроблення договорів щодо місця проживання та способу утримання дитини
  5. Розроблення господарських договорів
  6. Розроблення угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним (обвинуваченим)
  7. Розроблення трудових контрактів та посадових інструкцій
М  и прибічного того, що в договорі мають бути відображені лише істотні для сторін обставини та їх чіткий зміст. Радимо укладати дієві, професійні і лаконічні договори. Адже на майбутнє з таким договором набагато легшу захистити права сторони у суді. Робимо акцент на тому, що шлюбний контракт може бути підписаний як в момент укладення шлюбу так і на стадії припинення шлюбних відносин, що збереже час на судові тяганини. Важливо знати ключові питання, які можна врегулювати таким контрактом, а саме: визначення майна, що залишається особистою приватною власністю та майно, яке буде сімейним; передбачити частки подружжя відносно майна, яке буде набуватися у майбутньому вже в сім’ї; передбачити підхід за якого майно, що згідно титулу документа реєструється на одного з подружжя в період шлюбу є і буде його приватною власністю. Практика показує, що раціональним і компромісним варіантом вирішення притягнення особи до відповідальності особливо за злочини невеликої тяжкості є укладання угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним (обвинуваченим). Адже дійсно в окремих випадках потерпілий розуміє, що легше не буде від того, що його кривдник отримує конкретний строк або буде підданий штрафним санкція в дохід бюджету. Робимо акцент на тому, що така угода може бути укладена у провадженні кримінальних проступків, злочинів невеликої та середньої тяжкості, а також у формі приватного обвинувачення. Якщо потерпілих є декілька, укладається одна угода проте з іншої сторони виступають кілька осіб. Практика показує, що домовлятися про укладення такої угоди краще захиснику, адже він не керується емоціями, діє задля досягнення спільного компромісу в інтересах потерпілого, може професійно роз’яснити наслідки такого примирення та контролювати хід виконання домовленостей. Дуже часто суд не затверджує угоди складені без додержання усіх формальних вимог. Для підприємців є переваги укладати цивільно-правові договори з управлінцями їх бізнесу. Звичайно такі договори є індивідуальними для кожного ситуації та не можуть бути скопійовані із загальнодоступних в інтернеті. Ми знаємо, як у такому договорі передбачити: стимулюючу форму оплати управителя бізнесу; обмеження розголошення комерційної таємниця та жорсткі дієві санкції за порушення; встановити обмеження компетенції; налагодити фінансову звітність та взаємодію з власником бізнесу. Правильно та чітко виписані повноваження управителя дають власнику належну організацію комерційної діяльності, можливість вирішення операційних питань господарської діяльності, в той же час виключаються можливість без погодження продати майно, товар або переоформити нерухомість.